SAK Työelämän verkko-opisto

1.9.2010

Työelämän verkko-opisto on SAK:n, sen jäsenliittojen, ammattiyhdistysliikkeen opistojen sekä TSL:n ja KSL:n opintokeskusten yhteinen portaali eli sisäänkäynti työelämän verkko-opiskelun maailmaan; verkkokursseihin ja verkkotuettuihin opintoihin.

www.tyoelamanverkko-opisto.fi