Neuvottelutulokset

25.10.2013

Neuvottelutulokset luottamusmiessivuilla

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat hyväksyneet työllisyys- ja kasvusopimuksen. TEAMin neuvottelutulokset löytyvät liiton internetsivujen jäsensivuilta luottamusmiesosion alta.