Liittokokousvaalit 2015

11.2.2015

Liittokokousvaalit 2015


TEAMin liittokokous pidetään 3.-5.6.2015 Helsingissä johon edustajat valitaan suhteellisella vaalilla. Vaaleja varten on muodostettu valtakunnalliset vaalipiirit työehtosopimusaloittain. Jokaisesta vaalipiiristä valitaan yksi edustaja alkavaa 250 jäsentä kohden. Liittokokousedustajien määrä vaalipiireittäin vahvistettiin 30.6.2014 jäsenmäärän mukaisesti eli yhteensä 155 kokousedustaa. Ehdokasasetteluaika oli 12.-30.1.2015.

Liittokokousessa käsitellään hallituksen ja ammattiosastojen esittämät asiat, säännöt sekä valitaan liitolle puheenjohtaja, hallitus ja valtuusto. Liittokokous on liiton korkein päättävä elin ja sääntöjen mukaan se pidetään joka viides vuosi huhti-elokuussa.

Työttömyyskassan kokousta kutsutaan edustajistoksi.
 

Vaalipiirit

 • Autonrengasala (4 liittokokousedustajaa)

 • Jakajat (3 liittokokousedustajaa)

 • Kemian perusteollisuus (14 liittokokousedustajaa)

 • Kenkä- ja nahkateollisuus (6 liittokokousedustajaa)

 • Kirjatyöntekijät (31 liittokokousedustajaa)

 • Kumiteollisuus ( 7 liittokokousedustajaa)

 • Lasikeraaminen teollisuus (12 liittokokousedustajaa)

 • Lasitus-, rakennuslasitus ja lasinjalostus (2 liittokokousedustajaa)

 • Muovituoteteollisuus ja kemiantuoteteollisuuus (37 liittokokousedustajaa)

 • Tekstiili- ja vaateteollisuus (20 liittokokousedustajaa)

 • Tekstiilihuoltoala (6 liittokokousedustajaa)

 • Viestinnän toimihenkilöt (6 liittokokousedustajaa)

 • Öljy-, maakaasu ja petrokemian teollisuus (7 liittokokousedustajaa)

Vaalikelpoinen ja äänioikeutettu on työmarkkinoiden käytettävissä oleva tai jäsenmaksuista sääntöjen mukaan vapautettu jäsen. Ehdokkaaksi voi asettua kun on liittynyt TEAMiin viimeistään 30.6.2014. Äänioikeutettu on jos oli liittynyt TEAMiin viimeistään marraskuun 2014 loppuun mennessä.
 

Vaaliaikataulu 2015

12.1. Ehdokasasettelu alkaa.
30.1. Ehdokasasettelu päättyy. Ehdokaslistat jätettävä keskusvaalilautakunnalle kello 16.00 mennessä.
2.2. Keskusvaalilautakunta tarkastaa ehdokaslistat ja vaaliliittoasiakirjat ja lähettää tiedot korjattavissa olevista asioista vaaliasiamiehille.
9.2. Vaaliasiamiehet palauttavat korjatut asiakirjat. Keskusvaalilautakunta toteaa vaaliliittojen järjestyksen ja laatii ehdokaslistojen yhdistelmän.
20.2. Vaalimateriaalin postitetaan äänioikeutetuille. Ehdokaslistojen yhdistelmät lähetetään valitsijayhdistysten asiamiehille.
1.–15.3. Postiäänestys ja sähköinen äänestys
31.3. Uurnavaalin äänioikeutettujen listat ja muu äänestysmateriaali lähetetään niille ammattiosastoille, jotka ovat ilmoittaneet uurnavaalista.
7.–14.4. Uurnavaali (Ei ole HKY:llä)
28.4. Keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalin tuloksen.
29.4. Kutsut valituille edustajille.
3.–5.6. Liittokokous
 

Kaikki TEAMin liittokokousvaaliin liittyvät kysymykset voi osoittaa  keskusvaalilautakunnalle sähköpostilla: keskusvaaliltk@teamliitto.fi

 

Ehdokkaat

HKY:n ehdokkaat

TEAMin demarit ja sitoutumattomat

TEAM Vasemmisto ja sitoutumattomat