Historiaa

HISTORIAN LYHYT OPPIMÄÄRÄ

Ammatillinen järjestäytyminen herää 1800-luvulla.Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys on Suomen ensimmäinen ammattiyhdistys, jonka jäsenistä latojat palkankorotusvaatimuksiaan vauhdittaakseen menivät lakkoon keväällä 1872. Työtaistelun viidentenä päivänä kirjapainojen omistajat suostuivat noin viidentoista prosentin palkankorotuksiin. Tuohon aikaan Helsingissä oli seitsemän kirjapainoa. Työolosuhteet olivat surkeat ja työpäivä kesti kymmenen tuntia paitsi lauantaina yhdeksän…

MITÄ AMMATILLISELLA JÄRJESTÄYTYMISELLÄ ON SAAVUTETTU?

Perustettu 1869

1880-luku: ensimmäinen työttömyyskassa

Ensimmäistä työväenvappua viettivät Helsingin Kirjatyöntekijät 1890

1894 Viestintäalan-ammattiliitto (aluksi kulki nimellä kirjatyöntekijäinliitto vuoteen1997)

Josta TEAM 2010

Ensimmäinen työehtosopimus 1900

1910-luku: 8 tunnin työpäivä

1920-luku: työsopimuslaki, vuosiloma 4-7 päivää

1930-luku: kansaneläkelaki

1940-luku: työnantajat ja oikeisto tunnustavat ay-liikkeen, luottamusmiesjärjestelmä

1950-luku: 45 tunnin työviikko, työturvallisuuslaki

1960-luku: työeläkejärjestelmä, 40 tunnin työviikko, ensimmäinen tupo

1970-luku: 4 viikon vuosiloma, lomalta paluuraha, 7 kuukauden äitiysloma, työsuojelun valvontalaki, työterveyshuoltolaki, työntekijän ryhmähenkivakuutus, yt- laki, ansioon suhteutettu työttömyys päiväraha

1980-luku: 5 viikon vuosiloma, opintovapaalaki, tasa-arvolaki, vanhempainloma, vuorotteluvapaalaki

1990-luku: vuosiloman säästöjärjestelmä, työaikalaki

2000-luku: työturvallisuuslaki

 

 

 

Alta löydät yhdistyksen 140-vuotisjuhlien yhteydessä esitellystä historia-dvd:stä poimittuja videoclippejä.