TEAMiin uusia työntekijöitä

5.11.2015

Anna Tapio työehtosihteeriksi

Kauppatieteiden maisteri Anna Tapio, 27, on valittu TEAMin toimiston edunvalvontaosastolle työehtosihteeriksi. KTM-opinnoissaan hänellä oli pääaineena yritysjuridiikka ja työoikeus. Tapio on lähikuukausina valmistamassa myös oikeustieteen maisteriksi, parhaillaan hän viimeistelee työoikeuteen liittyvää gradua. Anna Tapio on osalle TEAMin väestä ennestään tuttu, sillä hän on toiminut liitossa lakimiesharjoittelijana ja edunvalvontaosaston assistenttina sekä Teollisuusalojen työttömyyskassassa etuuskäsittelijänä. Tapio on osallistunut TEAMissa laaja-alaisesti edunvalvontatyöhön, työsuhdeneuvontaan, tessien kehittämistyöhön sekä hoitanut erimielisyysasioita. Tällä hetkellä Tapio työskentelee Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry:ssä osa-aikaisena työsuhdeasiamiehenä. Tapio aloittaa työt 1.12.

Emmi Mäkinen viestintäyksikön sihteeriksi

TEAMin valtuuston varapuheenjohtaja ja TEAMin suurimman ammattiosaston HKY:n puheenjohtaja Emmi Mäkinen, 39, on valittu viestintäyksikön sihteeriksi. Mäkinen on peruskoulutukseltaan mekaanikko ja hän on työskennellyt useissa graafisen alan yrityksissä, viimeksi Erweko Oy:ssä. Mäkisellä on laajat yhteistyöverkostot ja hän tuntee ay-toimintaa sekä työpaikka-, ammattiosasto-, että liittotasolla. Sihteeritehtävien lisäksi Mäkisen työtehtävät tulevat liittymään sosiaaliseen mediaan, kotisivuihin sekä muihin liiton viestinnän avustaviin tehtäviin. Mäkiselle tulee päävastuu TEAM-uutiskirjeestä, joka käynnistetään vuodenvaihteessa. Valinnan myötä Mäkinen luopuu TEAM-valtuuston jäsenyydestä ja HKY:n puheenjohtajuudesta. Mäkinen aloittaa työt 1.12.

Minna Kaijanranta puhelinvaihteen hoitajaksi

Minna Kaijanranta, 37,  on valittu puhelinvaihteen hoitajaksi.  Hän siirtyy TEAMin palvelukseen Securitas Oy:stä, jossa hän on toiminut palvelukeskuspäivystäjänä. Kaijanrannalla on mm. virastomestarin ja turvallisuusvalvojan ammattitutkinnot sekä pukuompelijan koulutus. Hän on toiminut aktiivisesti ammattiyhdistystehtävissä, Helsingin Teva ry:ssä ja PAM:n ammattiosaston puheenjohtajana. Kaijanranta aloittaa työt joulukuun alkupuolella.

_ _ _

Valintojen taustalla on se, että TEAMin toimistosta jäi kesäkuussa kuusi henkilöä eläkkeelle ja loppuvuodesta eläköityy vielä yksi. Näistä vakansseista on päätetty täyttää vain kolme. Valinnat tehtiin tänään TEAMin johtoryhmässä yksimielisesti. TL