Koulutusten kahviraha 2024

Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys tukee HKY:n omille kursseille, Teollisuusliiton, Työväen sivistysliiton ja KSL:n kursseille (jotka ovat työelämään tai työssä jaksamiseen liittyviä) osallistuvia jäseniä kahvirahalla. Summan suuruus on verollisena 30 euroa jokaiselta kurssipäivältä, kun kurssi kestää maksimissaan 5 päivää.

Pidemmissä koulutuksissa kahvirahaa voi hakea erillisellä hakemuksella, joka toimitetaan toimiston sähköpostiin hky.toimisto[at]gmail.com. Hakemukseen tarkempi selvitys koulutuksen sisällöstä ja kestosta. Hakemus käsitellään erikseen hallituksen kokousessa.

Koska koulutusten kahviraha on verotettavaa tuloa, tarvitsemme maksua varten verokortin. Jos verokorttia ei toimiteta, vähennetään tuesta veroa 60%.
Lähetä verokortti hakemuksen liitetiedostona. Ongelmatilanteissa viestiä voi laittaa toimiston osoitteeseen.

Tukea haetaan koulutuksen jälkeen kuukauden sisällä koulutuksen päättymisestä HKY:n nettisivujen kautta. Kurssi tulee olla suoritettu hyväksyttävästi läpi. Kurssin läpäisemisestä pitää lähettää yhdistykslle esim. todistuksesta tai opintokirjasta kuva tai pdf-tiedosto. Kurssistipendiä voi hakea kursseilta jotka ovat vuoden 2024 aikana.

Todistuksen Teollisuusliiton koulutuksista voi ladata Telmon kautta.

https://www.teollisuusliitto.fi/osallistu/kouluttaudu/
http://www.murikka-opisto.fi/etusivu
https://www.tsl.fi/koulutus/kurssikalenteri.html
http://www.ksl.fi/koulutusta/koulutuskalenteri/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Sopimusalakohtaisesti sovitut kurssit luottamushenkilöille 2023

Huom! Jos verokorttia ei toimiteta, vähennetään tuesta veroa 60 %.

Kahvirahan saa kurssista, joka on hyväksytysti suoritettu ja todistuksesta tai opintokirjasta on toimitettu meille kopio kuvana tai pdf-tiedostona. Todistuksen voi toimittaa hakemuksen liitteenä tai sähköpostitse osoitteeseen hky.toimisto[at]gmail.com.

Teollisuusliiton koulutuksista todistuksen saa Telmosta ladattua.

Jos et jostain syystä saa kurssilta todistusta, kerro lisätietoja koulutuksesta Lisätietoja-kenttään. Esim. koulutuksen vetäjän tai järjestäjän yhteystiedot, jotta voimme todentaa koulutuksen suoritetuksi.

Antamasi tiedot tallennetaan Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen rekisteriin, jota ylläpitää yhdistyksen hallitus ja Tilingo Oy. Tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen.

Vahvistus