TES-info Kirjalla 19.1.2012

Tilaisuudesta on ilmoitettu 16.12.2011 alkaen yhdistyksen nettisivuilla, Intiim lehdessä ja työpaikka ilmoituksin.

Paikalla HKY:n luottamusmiehiä ja hallituksen jäseniä yhteensä 16 henkilöä.
TEAM-liitosta oli kutsuttuna neuvottelupäällikkö Irene Hämäläinen ja puheenvuoroja jakoi Heikki Heikkilä.

Irene Hämäläinen kertoi ajankohtaisia liitto kuulumisia.
Liiton sopimusaloilla on viime aikoina käyty useat yt-neuvottelut, joiden tuloksena on irtisanottu yhteensä n. 900 kirjatyöntekijää.
Lisäksi graafisella alalla on yhdistynyt muutamia kirjapainoja. Alalla on selvästi rakennettu koko ketjun ns. kaiken kattavia yrityskokonaisuuksia, jonka seurauksena ala samalla keskittyy muutamiin taloihin ja pirstaloituu muualta. Yritysjärjestelyistä johtuen työssäkäyvien kirjatyöntekijöiden jäsenmäärä on laskenut viimeisen kahden vuoden aikana huimasti.

Pienemmissä n. 20-30 työntekijän taloissa ei enää välttämättä ymmärretä luottamusmiehen tarpeellisuutta, eikä näin ollen työehtosopimuksien noudattamista päästä kunnolla valvomaan.
Yhteenvetona alalla on ”takana loistava menneisyys ja edessä hämärä tulevaisuus”.

Samalla kun jäsenmäärät laskevat joutuvat ammattiosastot taloudellisten haasteiden eteen. Mikä on ammattiosastojen tarkoitus ja mitä toimintaa jäsenmaksuvaroilla järjestetään tulevaisuudessa? Toisaalta edunvalvonta ja järjestötyö ovat vähentyneet ammattiosastoissa!

Tes-tilanteesta todettiin että syksyn raamineuvottelujen tavoitteeksi oli asetettu että TEAM-liiton kaikki sopimusalat saadaan sen piiriin, mutta toisin kävi. ”Raamin mukaiset palkankorotukset” olivat Viestintätyönantajille liikaa. Asenne VKL:n puolella pöytää on ollut tyrmäävä eikä neuvottelukulttuurin ilmapiiriä ole ollut oikein kunnolla näkyvissä.

Käytiin yhdessä läpi tes-aikataulua kevään osalta. Taustalla jatkuu ns. työaikatyöryhmän työ. Kirjatyöntekijöiden sopimus päättyy 30.4.2012.
Asetettuja tes-tavoitteita käydään läpi kirjatyöntekijäin tes-jaoston kanssa ja mietitään mahdollisia järjestöllisiä toimenpiteitä graafisen alan osalta. Keskusteltiin ammattiosastojen roolista ja tehtävistä ennakoida mahdolliset järjestölliset toimet.

Käytiin hyvää ja vilkasta keskustelua esillä olleista aiheista.
Lisäksi tilaisuudessa täytettiin työehtosopimuksen kehittämistä koskeva kaavake, joiden yhteenveto lähetettiin hallituksen toimesta TEAM-liittoon.
Keskustelua syntyi myös viimevuotisen matkailuauto kokeilun toimivuudesta jäsenhankinnassa, työpaikoille jalkautumisessa.
Työaikojen vapautus ja yötyön haitat terveydelle herättivät myös kiinnostusta, näistä luvattiin keskustella lisää esim. tulossa olevalla opintoristeilyllä. Samalla voitaisiin myös miettiä miten saisimme lisää potkua jäsenhankintaan ja tukea etenkin uusille luottamusmiehille esim. luottis-materiaalien starttipakettina.