Kevätkokous 13.4.2015

HKY:n Kevätkokouksen alustajaksi oltiin saatu Heli Puura, joka on ehdolla TEAM:n uudeksi puheenjohtajaksi liittokokouksessa. Hän aloitti kertomalla pitkästä urastaan ay-liikkeen palveluksessa. Heli kertoi nykyisestä työstään, johon kuuluu mm. kolmikannassa tehdyn eläkeuudistuksen lakitekstit. Heli mainitsi odottavansa seuraavana päivänä julkaistavia liittokokousvaalituloksia mielenkiinnolla. Heli puhui myös eduskuntavaalien tärkeydestä koko ay-liikkeelle ja kuinka tärkeää on työssäkäyvien äänet tuloksen kannalta. Seuraavalla kaudella eduskunta päättää tärkeistä asioista. Kysymyksiä esitettiin eläkeläisten oikeuksista ja indeksin leikkauksesta sekä toivottiin ettei heitä unohdettaisi. Heli vakuutti Suomen eläkejärjestelmän olevan kestävällä pohjalla. Kysymyksiä tuli myös keskusjärjestö- ja liittofuusiosta. Näistä Heli sanoi keskusjärjestöfuusion olevan mielenkiintoinen, mutta vielä keskeneräinen asia. Liittofuusion hän näki mahdollisena parin vuoden päästä ja silloin jonkun teollisuusliiton kanssa.

Alustuksen jälkeen HKY:n puheenjohtaja Emmi Mäkinen avasi kokouksen. Kokouksessa toimintakertomus hyväksyttiin pienillä kirjoitusasuun liittyvillä korjauksilla ja sen jälkeen pidettiin hiljainen hetki poismenneiden muistoksi. Taloudenhoitaja esitteli 2014 voitolle päättyneen tuloksen. Tämä sai kiitosta ja ehdotuksen Kirjan juhlasalin kunnostuksesta. Puheenjohtaja sanoi hallituksen harkitsevan asiaa. Puheenjohtaja myös muistutti tulosta parantavasta rahastojen purkamisesta johtuvasta kertaluonteisesta erästä sekä jäsenmaksukorotuksen menetyksestä. Kuluva vuosi ei ehkä ole yhtä hyvä. Tilikertomus hyväksyttiin ja tilivelvolliset saivat "vapautuksen". Muissa asioissa keskusteltiin liittovaalien kulusta. HKY on jättänyt 8 esitystä liittokokoukseen ja valmistautunut kouluttamaan omat edustajansa. Keskusteltiin myös Kirjan talon vuokratilanteesta ja kysyttiin onko tyhjiä asuntoja. Asuntoja ei seiso tyhjänä kuin remonttien ajan. Hallitus on päättänyt kunnostaa jokaisen vapautuvan asunnon. Myös on päätetty laajentaa ilmoituskanavia jotta turvataan asuntojen vuokraus. Tämän jälkeen puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen.