HKY:n syyskokous 2009

HKY:n syyskokous päätti tulevan vuoden talousarviosta, toimintasuunnitelmasta sekä vahvisti ehdokasasettelukokouksessa lokakuussa asetetut henkilöt yhdistyksen puheenjohtajaksi kaudelle 2010, toimikunnan jäseniksi kausiksi 2010-2011 sekä tilintarkastajiksi 2010 (HKY:n ehdokasasettelukokous).
Uuden TEAM liiton synty vuoden vaihteen alussa toi ammattiosastoille erityistä pohdittavaa talousarvion ja toimintasuunnitelman laadintaan tiedossa olevan pienenevän jäsenmaksupalautteen myötä.

Kokouksen alustajaksi kutsuttu liiton työehtosihteeri Christian Bäcklund kertoi työharjoitteluun ja työssäoppimiseen liittyvistä asioista. On tärkeätä, että työpaikalla niin työnantaja kuin työntekijät tuntevat oppimisen tavoitteet. Työpaikalla tulee olla nimetty ohjaaja, jonka tehtävänä on harjoittelijan perehdyttäminen työtehtäviin sekä avustaa opiskelijaa ongelmatilanteissa. Harjoittelujakson tulisi sisältää sellaisia työtehtäviä jotka kehittävät opiskelijan ammatillisia ja yleisiä työelämätaitoja laajentaen tietopohjaa myöhempää koulussa tapahtuvaa oppimista varten. Työtehtävien ja työyhteisön sosiaalisen vuorovaikutuksen ansiosta opiskelijalle syntyy kokemuksia ja oppimista, joita ei voida sisällyttää ammattikoulun oppimisympäristöön. Lopuksi Krisse muistutti, että on tärkeätä innostaa työtekijöitä lähtemään ohjaajakoulutukseen. Samoin luottamusmiesten sekä työsuojeluvaltuutettujen tulisi aktiivisesti hyödyntää työnantajaliiton kanssa neuvoteltua ja sovittua kurssitarjontaa.

Ennen kokouksen päättämistä jaettiin vapaajäsenmerkit 40 vuoden ammattiliiton jäsenyydestä kuudelle paikalle saapuneelle sekä paljastettiin piirroskuvat monin tavoin yhdistyksen ja liiton toiminnassa ansioituneista Tuula Ringistä ja Kalevi Vimanista.

Kokouksen jälkeen lauantai-iltapäivää jatkettiin luottamusmieskauden vaihtumisen merkeissä glögin ja vapaamuotoisen seurustelun merkeissä.

 

  • Syyskokouksen osallistujia

  • Talousarvion esittely

  • Syyskokouksen alustaja Cristian Bäcklund

  • Paikalle saapuneet vapaajäsenmerkin saajat kukitettuna

  • Hetki ennen ansioituneiden jäsenten Tuula Ringin ja Kalevi Vimanin piirroskuvan paljastusta

  • Piirrokset on tehnyt litografi Pentti Hiltunen