HKY:n syyskokous 2010

HKY:n syyskokous pidettiin lauantaina 11. joulukuuta Kirjalla. Paikalle saapui kiitettävästi jäsenistöä läpi tuulen, tuiskun ja kinosten. Käsittelyssä oli sääntömääräisten talousarvion, toimintasuunnitelman, henkilövalintojen lisäksi osaston sääntömuutos.

Toiminnanjohtaja Olavi Rasi esitteli talousarvion ja toimintasuunnitelman. Tulevan vuoden toiminnassa aktivoidaan luottamusmiehiä osallistumaan HKY:n järjestämiin koulutuksiin ja tapaamisiin. Jäsenistö on ilmaissut kiinnostusta omaa jäsenmatkaa kohtaan, joten tulevana vuonna tullaan järjestetään matka. Kohde on vielä avoin ja ideoita otetaan mielellään vastaan. Syksyllä mennään FinnGraf messuille Jyväskylään (Toimintasuunnitelma).

Syyskokouksessa käsitelty yhdistyksen sääntömuutos herätti runsaasti keskustelua ja kannatetun vastaesityksen toimikunnan kokoukselle tuomaa esitystä vastaan. Syyskokous äänesti selvin eroin toimikunnan esityksen nurin.

Syyskokous vahvisti lokakuun ehdokasasettelukokouksessa asetetut ehdokkaat: Puheenjohtajaksi kaudelle 2011valittiin Mikko Torvi (Grown PakkausOy), hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Lilian Heiskanen, Reijo Koskinen, Kari Laaksonen, Kimmo Virta ja Pirjo Tynkkynen kaudelle 2011-12. Hallituksessa jatkavat 12.12.2009 valitut Heikki Heikkilä, Sanna Järvinen, Pertti Laitinen ja Sinikka Sonntag. Mikko Torven tultua valituksi puheenjohtajaksi tulee hänen tilalleen hallitukseen Paavo Virtanen.

Kokouksen muissa esille tulevissa asioissa keskusteltiin vilkkaasti Intiim-lehdestä. Lehti sai runsaasti kritiikkiä ammattiosaston ilmoitusten lyhentämisestä ja muuttamisesta, jopa niin että jotakin kokouksessa käsiteltävää asiaa ei voida päättää, jos se ei ole sääntöjen vaatimalla tavalla ilmoitettu ja kokoukseen osallistujat eivät hyväksy asian käsittelyä.

Lehti on muuttunut etäisemmäksi ja sieltä puuttuvat ammattiosastojen toiminnasta kertovat jutut, mikä ei helpota lehdestä vieraantumista. Runsaan kritiikin vuoksi Lehden toimitukseen päätettiin lähettää rakentavassa hengessä palautetta HKY:n syyskokoukselta.

Kokouksen päätteeksi eläkepäiviään viettämään siirtyvä puheenjohtaja Jan Grönlund luovutti puheenjohtajan nuijan vastavalitulle puheenjohtajalle Mikko Torvelle.

Samassa yhteydessä paljastettiin piirroskuvat monin tavoin yhdistyksen ja liiton toiminnassa ansioituneista Aarno Laustelasta ja Pentti Hakalasta sekä luovutettiin Kimmo Pälikön värigrafiikkataulut Jan Grönludille ja Kalevi Puttoselle.

Ammattiosastoveteraani Reino Sarjanen referoi osuvasti 23.10.1955 hänelle myönnettyä Kirjaliiton jäsenkirjan Ohjeita-osan loppua:

"Käy osaston kokouksissa, niin että aina olet tilaisuudessa vaikuttamaan asiain käsittelyyn ja päätöksiin!"