Heskiva yhteistyöryhmä

Heskiva on Teollisuusliiton Helsingin, Espoon, Kirkkonummen ja Vantaan alueella toimivien ammattiosastojen yhteistyöryhmä, jonka tarkoituksena on edistää ammattiosastojen verkostoitumista ja yhteistyötä alueella. 

Heskiva järjestää ay-kouluja ja muuta toimintaa yhteistyössä Keski- ja Pohjois-Uusimaan Yhteistyöryhmän kanssa työmarkkinoiden käytettävissä oleville jäsenille. HKY:n jäsenet voivat hakea koulutuksen kahvirahaa osallistuttuaan ay-kouluun. Jäsenen osallistuessa vähintään neljälle kurssille on hän oikeutettu osallistumaan opintomatkaan. HKY:n jäsenen on mahdollista saada opintomatkaan tukea. HKY maksaa 1/3 lopullisesta matkakustannuksesta kuittia vastaan.

Toimikunnan puheenjohtaja on vuonna 2023 Sami Heikkinen ja sihteerinä Juha-Pekka Manninen. HKY:n edustaja toimikunnassa on Samuel Sarti.

Toiminnasta tiedotetaan ammattiosastojen omissa tiedotuskanavissa ja Heskivan omassa facebook-ryhmässä. Liity ryhmään.