Historiaa

Historian lyhyt oppimäärä

Ammatillinen järjestäytyminen heräsi 1800-luvulla. Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys on Suomen ensimmäinen ammattiyhdistys, jonka jäsenistä latojat palkankorotusvaatimuksiaan vauhdittaakseen menivät lakkoon keväällä 1872. Työtaistelun viidentenä päivänä kirjapainojen omistajat suostuivat noin viidentoista prosentin palkankorotuksiin. Tuohon aikaan Helsingissä oli seitsemän kirjapainoa. Työolosuhteet olivat surkeat ja työpäivä kesti kymmenen tuntia paitsi lauantaina yhdeksän.

Mitä ammatillisella järjestäytymisellä on saavutettu?

1869 Ensimmäinen ammattiosasto perustettiin. Aluksi se tunnettiin nimellä Kirjaltajain Lukuyhdistys ja nykyään yhdistys on Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys.

1880-luku: Ensimmäinen työttömyyskassa.

1890-luku: Ensimmäistä työväenvappua viettivät Helsingin Kirjatyöntekijät vuonna 1890.
1894 perustettiin Viestintäalan-ammattiliitto (aluksi kulki nimellä Kirjatyöntekijäinliitto vuoteen 1997). Josta vuonna 2010 tuli TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ja vuonna 2018 Teollisuusliitto.

Ensimmäinen työehtosopimus voimaan 1.4.1900.

1910-luku: 8 tunnin työpäivä.

1920-luku: työsopimuslaki, vuosiloma 4-7 päivää.

1930-luku: kansaneläkelaki.

1940-luku: työnantajat ja oikeisto tunnustavat ay-liikkeen, luottamusmiesjärjestelmä.

1950-luku: 45 tunnin työviikko, työturvallisuuslaki.

1960-luku: työeläkejärjestelmä, 40 tunnin työviikko, ensimmäinen tupo.

1970-luku: 4 viikon vuosiloma, lomalta paluuraha, 7 kuukauden äitiysloma, työsuojelun valvontalaki, työterveyshuoltolaki, työntekijän ryhmähenkivakuutus, yt-laki, ansioon suhteutettu työttömyys päiväraha.

1980-luku: 5 viikon vuosiloma, opintovapaalaki, tasa-arvolaki, vanhempainloma, vuorotteluvapaalaki.

1990-luku: vuosiloman säästöjärjestelmä, työaikalaki.

2000-luku: työturvallisuuslaki

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Yhdistyksen 140-vuotisjuhlien yhteydessä esitellystä historia-dvd:stä poimittuja videoclippejä.