Liittokokous 2023

Teollisuusliiton ylin päättävä elin on joka viides vuosi kokoontuva liittokokous. Seuraava liittokokous pidetään 22.–24.5.2023 Tampereella. Liittokokoukseen valitaan 442 liittokokousedustajaa vaaleilla 10.–31.3.2023.

Ammattiosaston työmarkkinoiden käytettävissä olevat varsinaiset jäsenet äänestävät vaalipiirinsä ehdokkaita 10.–31.3.2023 joko sähköisellä äänestyksellä tai postiäänestyksellä.

Äänioikeutetut

Äänioikeutettuja ovat ammattiosastojen varsinaiset jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa vähintään kolmelta kuukaudelta ennen ensimmäistä äänestyspäivää, ja jotka voivat esittää tästä pyydettäessä todisteen tai jotka on merkitty äänioikeutettujen luetteloon.

Äänioikeutettuja eivät ole kokonaan vanhuuseläkkeellä tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevat ammattiosaston jäsenet.

Kaikille äänioikeutetuille jäsenille lähetetään liiton jäsenrekisterin tietojen perusteella todiste äänioikeudesta äänestystä varten.

Sähköinen äänestys

Äänioikeutetulla on mahdollisuus äänestää sähköisen äänestyksen kautta 10.3.2023 kello 9.00 – 31.3.2023 kello 12.00.

Postiäänestys

Äänioikeutetulla on mahdollisuus äänestää postiäänestyksen kautta 10.–31.3.2023. Äänestyslipun palautuskuoren on oltava liiton keskusvaalilautakunnan osoittamassa osoitteessa äänestyksen päättymispäivänä viimeistään kello 12.00. Tämän jälkeen tulleet palautuskuoret hylätään.

Tulosten julkistamispäivä on 5.4.2023.

Media- ja painoala

Valtakunnallinen vaalipiiri
Valittavien edustajien maksimimäärä 13

Jakajat, suorajakelu

Valtakunnallinen vaalipiiri
Valittavien edustajien maksimimäärä 4