Helsingin Graafinen Ammattikerho

Mikä on Helsingin Graafinen Ammattikerho?

Helsingin Graafinen Ammattikerho on Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen alainen graafisessa teollisuudessa sekä jäljennös- ja monistustyössä kuin myös erilaisissa sähköisen nettiviestinnän  ja jälkikäsittelyn tehtävissä työskentelevien kerho.

Missä se on?

Se on perustettu 2018 Helsingin Graafisten Viestintekijöiden ja Helsingin Painajakerhon yhdistyessä. Se toimii Helsingin talousalueella ympäristöineen ja tarkoitus on koota ammateissa työskentelevät yhteistoimintaan tiedon, virkistyksen ja ay-toiminnan parissa.

Kuinka se toimii?

Kerhoa vetää vuosittain valittava puheenjohtaja ja 6-jäseninen toimikunta varahenkilöineen. Taloutta pyöritetään jäsenmaksujen ja emoyhdistyksen toiminta avustuksen turvin. Jäsenmaksu on tällä hetkellä 10 € / vuosi.

Mitä se tekee?

Jäsenmäärä pyörii kahdeksankymmenen henkilön tienoilla paristakymmenestä työpaikasta Helsingin alueella. Toimintaan kuuluvat koulutus- ja tutustumistilaisuudet, kulttuuri- ja virkistystoiminta sekä ammatillinen edunvalvonta emoyhdistyksen kautta liittoon.

Miten voi liittyä?

Kerhoon voivat liittyä kaikki pääkaupunkiseudulla työskentelevät Teollisuusliiton Kirjatyöntekijät, jotka ovat HKY:n jäseniä ottamalla yhteyttä suoraan kerhon toimihenkilöihin.

Kerhoon voit liittyä myös alla olevalla lomakkeella.


Helsingin Gaafinen Ammattikerho - Henkilöjäsenanomus

Helsingin Graafinen Ammattikerho on Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen alainen graafisessa teollisuudessa sekä jäljennös- ja monistustyössä kuin myös erilaisissa sähköisen nettiviestinnän  ja jälkikäsittelyn tehtävissä työskentelevien kerho.

Jäsenmaksu on henkilöjäseniltä 10 € / vuosi ja se maksetaan
Helsingin Graafinen Ammattikerho:n tilille FI71 1011 3500 701 601