Jäsenmaksu

Jäsenmaksua maksetaan

  • kaikesta ennakonpidätyksenalaisesta palkkatulosta sekä siihen rinnastettavasta tulosta,
  • työnantajan maksamasta sairaus- tai äitiyslomapalkasta,
  • päätoimen ohella tehdyn sivutyön tulosta,
  • työttömyyden aikana tehdystä osa-aikatyöstä tai lyhyistä kokoaikatyösuhteista.

Jäsenmaksut vuonna 2022

Jäsenmaksu vuonna 2022 on 1 % ennakonpidätyksen alaisesta tulosta. Liitto maksaa jäsenten jäsenmaksun Avoimeen työttömyyskassaan 1.1.2022 alkaen.

  • Teollisuusliiton jäsenmaksusta päättää vuosittain liittovaltuusto. Työttömyyskassan jäsenmaksun vahvistaa Finanssivalvonta vuosittain.
  • Jäsenmaksu on vähennyskelpoinen verotuksessa. Teollisuusliitto ilmoittaa jäsenmaksutiedot suoraan verottajalle.

Teollisuusliiton jäsenmaksu jakautuu seuraavasti:

  • ammattiosaston osuus 0,18 %,
  • liiton osuus 0,82 %.

Jäsenyys alkaa siitä päivästä alkaen, kun jäsenmaksut on maksettu. Jäsenyyden ja työttömyysturvan säilyttäminen edellyttävät, että jäsenmaksu maksetaan voimassa olevan jäsenmaksuprosentin mukaan. Jäsenmaksu maksetaan kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta sekä siihen rinnastettavasta tulosta ja työnantajan maksamasta sairaus- tai vanhempainvapaan palkasta. Jäsenmaksu maksetaan myös päätoimen ohella tehtävän sivutyön palkasta.