Media- ja painoalan työntekijät

Media- ja painoalan työntekijöiden sopimuskumppani on Medialiitto ry.

Sopimusta noudatetaan Medialiiton jäsenyritysten palveluksessa oleviin työntekijöihin ja huoltomiehiin. Sopimusala on määritelty työehtosopimuksen luvussa 1.

Sopimus on yleissitova, eli sitä täytyy noudattaa kaikissa graafisen alan yrityksissä Suomessa. Graafiseen alaan kuuluu kirjojen, lehtien ja muiden painotuotteiden valmistus ja kustantaminen. Alalla työskentelee noin 6 100 Teollisuusliiton jäsentä.

Media- ja painoalan uusi työehtosopimus on hyväksytty. Sopimuskausi on 9.3.2023–28.2.2025.

Allekirjoituspöytäkirjan löydät tästä.

Sopimusvastaava

Työehtosopimuksesta vastaava toimitsija on sopimusasiantuntija Jari Kosonen-Nikulainen, 020 774 1119 tai 0500 712 793, jari.kosonen-nikulainen@teollisuusliitto.fi.