Toiminnan perusta

  1. HKY:n säännöt
  2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi HKY:
  • tekee työehtosopimus esityksiä Teollisuusiitolle
  • edistää työllisyyttä mm. tukemalla luottamushenkilöstöä työssään
  • suorittaa opinto- ja valistustoimintaa
  • järjestää virkistystoimintaa jäsenilleen työssäolon vastapainoksi
  • myöntää stipendejä ja avustuksia alakerhoille, kouluille ja työpaikkatoimintaan

HKY:n säännöt

HKY on ottanut Teollisuusliiton ammattiosastojen mallisäännöt käyttöön syyskokouksessa 31.10.2017. 

21.9.2021 hyväksyttiin jäsenkokouksessa ammattiosastojen sääntöjen 2§ muutoksen.