Sääntömuutos 2. §

21.9.2021

HKY:n ylimääräinen jäsenkokous on päättänyt 21.9.2021 hyväksyä ammattiosaston sääntöjen muutoksen. Muutos koskee 2. §.

Mikä muuttuu?

  • Muutetaan 2.§:n numerointi niin, että työehtosopimustoimintaa koskevat määräykset ovat peräkkäin
  • Nostetaan esille ammattiosastojen rooli edistää ja tukea luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen toimintaa tekemällä uusi kohta 4.
  • Todetaan, että ammattiosasto ei solmi jäseniään koskevia työehtosopimuksia vaan ne solmii liitto.

Yksityiskohtainen esittely

Kursivoidulla nykyinen ja korostettuna muutettu

2. Valvoa ja seurata, että työpaikoilla noudatetaan työsuhteiden ehtoja sekä työolosuhteita sääteleviä sopimuksia ja säädöksi.

2. Valvoo ja seuraa, että työpaikalla noudatetaan Teollisuusliitto ry:n solmimien työehtosopimuksien ehtoja sekä työsuhteita ja työolosuhteita sääteleviä sopimuksia ja säädöksiä. Ammattiosasto ei tee jäseniään koskevia työehtosopimuksia.

3. Edistää ja tukee toimialueensa luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen toimintaa ja valvoo liiton hallituksen liiton hallituksen ohjeiden mukaisesti jäsenistönsä työ- ja palkkaehtoja koskevia paikallisia sopimuksia.

3. Valvoo ja seuraa liiton hallituksen ohjeiden mukaisesti, että Teollisuusliitto ry:n solmimien työehtosopimusten puitteissa paikallisesti tehtyjä jäsenistönsä työ- ja palkkaehtoja koskevia sopimuksia noudatetaan.

4. Edistää ja tukee luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen toimintaa.

5. Valmistelee yhteistyössä liiton kanssa ehdotuksia voimassa olevien työehtosopimusten uudistamiseksi ja uusien sopimusten solmimiseksi

4. 6. järjestää kokouksia, kursseja ja luentotilaisuuksia, harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa sekä ohjaa jäsentensä harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa

6. 7. voi omistaa ja hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta. Toimintansa tukemiseksi ammattiosasto voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä. Ammattiosasto voi harjoittaa elinkeinotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen.