Viestintäaloille uudet työehtosopimukset

3.3.2022

Jakajien uusi työehtosopimus on hyväksytty
– sopimuskausi 1 + 1 vuotta.


Jakelun uusi työehtosopimus on hyväksytty ajalle 1.3.2022–29.2.2024. Toinen vuosi on ns. optiovuosi.

Uuden sopimuksen myötä palkkoja korotetaan vuonna 2022 kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa 1.4.2022 taulukkopalkkoja, henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 2,4 % ja yötyölisä korotetaan 0,83 eurosta 1,16 euroon. Toisessa vaiheessa 1.6.2022 taulukkopalkkoja, henkilökohtaista palkkaa, perehdyttämislisää ja yötyölisää korotetaan 2 % yleiskorotuksella.

Sopimusratkaisu piti sisällään rakenteellisia muutoksia. Uuden työehtosopimuksen mukana poistuu alalla olleet kaksi työehtosopimuspohjaista talvilomaviikkoa. Talvilomaviikkojen poistumisen myötä palkkoja tullaan korottamaan yleiskorotusta enemmän.

Palkankorotusten lisäksi tullaan työehtoja parantamaan myös tekstimuutoksilla. Harjaantumislisän jaksoa pidennetään yhdestä päivästä kolmeen päivään ja perehdyttämislisän jaksoa pidennetään enintään kahdesta päivästä enintään neljään päivään. Vieraanpiirin käsitettä kavennetaan 10 kuukaudesta yhdeksään kuukauteen. Jakajalle tulee myös oikeus vaihtaa lomarahaa vapaaseen enintään 6 päivää. Lomarahavapaa tulee olemaan luonteeltaan sellaista, että se siirtyy työkyvyttömyystilanteessa. Työehtosopimuksesta myös poistetaan yhteistoimintaa koskeva luku ja työsopimusmalli. Yhteistoimintaa koskevan luvun poistamisen tarkoitus on aloittaa selvemmin soveltamaan uutta voimaan tullutta lakia yhteistoiminnasta.

 

Media- ja painoalalle sopimusratkaisu
– sopimuskausi 1 + 1 vuotta


Media- ja painoalalle on hyväksytty uusi työehtosopimus ajalle 1.3.2022–29.2.2024

Palkkoja korotetaan 1,2 prosentin suuruisella yleiskorotuksella ja yrityskohtaisella erällä, jonka suuruus on 0,8 prosenttia. Mikäli erän käytöstä ei paikallisesti sovita 15.5.2022 mennessä, 0,4 prosenttia jaetaan työnantajan päättämällä tavalla ja 0,4 prosenttia yleiskorotuksena.

Vähimmäispalkkoja korotetaan 2 prosentilla.

Vuoro-, ilta- ja yötyölisiä korotetaan 1,6 prosentilla.

Mikäli toisen vuoden korotuksista ei päästä sopimukseen, päättyy sopimus 28.2.2023, ellei toisin sovita.

Työehtosopimuksen kautta tulevasta alan erillinen tasoitusvapaa (talvilomaosuus) joka on annettu vähintään viiden päivän yhdenjaksoisena vapaana, siirtyy jos työntekijä on loman alkaessa työkyvytön. Lomautusilmoitusaika muuttuu jatkossa vähintään viideksi päiväksi.