TEAMin valtuusto koolla Vantaalla

19.8.2015

TEAMin toiminnan painopiste vuodelle 2016

TEAMin valtuusto päätti ensi vuoden toiminnan painopisteistä. Painopiste on suunnattu suoraan ammattiosastoille ja sen tarkoitus on ohjata niiden toimintaa sekä tukea liiton strategian toteutumista. Liiton toimisto taas tukee ammattiosastoja painopisteen toteuttamisessa. Parhaat käytännöt ja keinot aiotaan kerätä ideapankkiin.

Vuonna 2016 ammattiosastojen toiminnansuunnittelussa painopisteenä on verkostoituminen ja yhteistyön lisääminen.

Käytännössä se merkitsee ammattiosastoille tiedotus-, ohjeistus- ja markkinointityötä.

Valtuusto valitsi strategiatyön ohjausryhmän

Strategiatyön ohjausryhmään valittiin Heli Puura, Sami Ryynänen, Jarmo Markkanen, Emmi Mäkinen, Ari Hartonen, Mikael Kaartoaho, Irene Hämäläinen, Merja Rinne, Hannu Siltala ja liiton henkilökunnan edustajiksi Riitta Koskinen sekä Jonne Kivinen ja sihteeriksi Veli-Pekka Heino.

TEAMin strategiasta vuosille 2016–2020 päätettiin kesäkuun liittokokouksessa. Strategisten tavoitteiden mukaan TEAM on määrätietoinen vaikuttaja työpaikoilla, tasapuolinen työelämän kehittäjä, rakentava vaikuttaja yhteiskunnassa, vetovoimainen jäsentensä liike ja perustaltaan elinvoimainen ammattiliitto.

Liittokokouksessa hyväksyttiin myös alustavat toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategiaa täydennetään valtuuston syyskokouksessa marraskuussa muun muassa sidosryhmätutkimuksen tulosten ja Kentän voimavarat -kyselyn pohjalta.

Valtuustoa informoitiin liittoyhteistyöstä

TEAMin tänään koolla ollut valtuusto sai informaatiota teollisuusliittojen yhteistyön tiivistämiseksi käydyistä keskusteluista. Taustalla on TEAMin kesäkuisen liittokokouksen linjaus, jonka ydinkohta on, että ”seuraavan hallintokauden aikana on ryhdyttävä sellaisiin järjestöllisiin toimiin, joiden avulla varmistetaan toimiva ja tehokas edunvalvonta. Tällöin ei tule sulkea pois mitään vaihtoehtoa yhteistyön tiivistämisestä liittojen yhdistymiseen asti”. Samalla liittokokous päätti, että seuraavan hallintokauden aikana yhteistyökuvioista tehdään vuosittain selkoa liiton syysvaltuustolle.

Nyt selkoa tehtiin. Puheenjohtaja Heli Puura kertoi, että keskusteluja Metalliliiton, Paperiliiton ja Puuliiton kanssa on käyty, mutta mitään päätöksiä ei ole tehty. Asiantuntijatyöryhmä, jossa TEAMia edustavat Merja Rinne ja Hannu Siltala, valmistelee asioita.

Keskusteluissa TEAM on Puuran mukaan pitänyt lähtökohtana, että jos yhteistyökuvioissa vakavasti edetään, lähtökohtana tulee olla jäsenten etu, parempi edunvalvonta, muut toiminnalliset ja taloudelliset hyödyt sekä sitoutunut ja tasavertainen valmistelu.

Teollisuusliittojen yhteistyöstä on puhuttu vuosia, ellei vuosikymmeniä erilaisilla kokoonpanoilla. Merkittävin yritys tehtiin vajaa vuosikymmen sitten, kun kuusi teollisuusliittoa yritti fuusioitua. Se ei onnistunut paitsi että Kemianliitto ja Viestintäalan ammattiliitto fuusioituivat TEAMiksi.