TEAM ei hyväksy työajan pidennystä eikä palkkojen alennusta

19.8.2015

TEAMin valtuuston kannanotto:

Sipilän hallituksen esittämän yhteiskuntasopimuksen tähänastinen valmistelu on ollut liian yksipuolista ja liiaksi työvoimakustannuksiin keskittynyttä. Palkansaajille on osoitettu maksajan osa, yrityksille ja omistajille hyötyjän rooli. Mahdollinen yhteiskuntasopimus edellyttäisi todellista tasapuolisuutta.

Viime vuosina Suomessa toteutetut yritysystävälliset toimet, kuten kela-maksun poisto ja yhteisöveron alennus, eivät ole johtaneet teollisuuden elpymiseen ja parempaan työllisyyteen. Yrityksillä on riittänyt rahaa osinkoihin, mutta ei tulevaisuuspanostuksiin. Siksi TEAM edellyttää nyt yrityksiltä pitkäjänteistä sitoutumista investointeihin ja tuotekehittelyyn sekä malttia yritysjohtajien palkitsemisessa. Yrityksille pitää tehdä houkuttelevammaksi investoida Suomeen esimerkiksi vastikkeellisilla veroporkkanoilla.

TEAM ei usko, että työajan pidentäminen johtaisi parempaan tuottavuuteen. Siksi TEAM ei ole valmis neuvottelemaan kokonaistyöajan pidennyksestä. Sen sijaan TEAMin tavoite on lisätä työaikaa työttömille ja pätkätyöläisille. Pidemmällä aikavälillä tuotannon automatisoinnista seuraa, että on tärkeämpää keskustella mieluummin työn jakamisesta kuin työajan pidentämisestä.

TEAM ei hyväksy viiden prosentin yksikkötyökustannusten alennusta työehtoja heikentämällä. Tuhansissa teollisuus- ja palveluyrityksissä tehdään osana normaalina toimintaa jatkuvaa työtä tuottavuuden parantamiseksi. Tuottavuuden parantaminen on sitä tehokkaampaa, mitä parempi luottamus ja yhteistoiminta on työpaikoilla työnantajan ja työntekijöiden kesken.

TEAM edellyttää, että mahdollisessa yhteiskuntasopimuksessa parannetaan irtisanottavien palkansaajien muutosturvaa. Työlainsäädäntö ja työttömyysturva on neuvoteltava samassa yhteiskuntasopimusprosessissa.

TEAM korostaa, että viime vuosina Suomessa tehdyt palkkaratkaisut ovat olleet äärimmäisen maltillisia. Tärkeimmissä kilpailijamaissamme Saksassa ja Ruotsissa on tehty olennaisesti kalliimpia palkkasopimuksia. Aiemmin tehdyt päätökset parantavat Suomen kilpailukykyä.

* * * *

Sipilän hallituksen ohjelma kohtelee Suomen sisällä eri väestöryhmiä epäreilusti. On erittäin todennäköistä, että yhteiskunnallinen epätasa-arvo lisääntyy kuluvan vuosikymmenen jälkipuoliskolla. Se johtaa levenevään kuiluun vähäosaisten ja hyvinvoivien välillä. Kasvava epätasa-arvo luo kasvupohjaa poliittisille ääri-ilmiöille, joita vastaan ay-liikkeenkin on toimittava.

Sama kovenevien arvojen linja näkyy erityisesti hallituksen kehitysyhteistyövalinnoissa. Valtiovarainministeriön budjettiesitys siirtää maailman köyhimmille tarkoitettua tukea voimakkaasti yrityksille. Kansalaisjärjestöiltä leikattavat 49 miljoonaa ovat pois kaikkein vähäosaisimmilta ja ajavat myös monet pitkäjänteistä työtä tekevät järjestöt taloudellisesti kestämättömään tilaan. Samanaikaisesti 130 miljoonaa euroa lisää ohjataan Finnfundin pääomitukseen ja lainoihin.

Osana kansainvälistä ammattiyhdistysliikettä TEAM paheksuu hallituksen kehitysyhteistyölinjauksia.

Lisätiedot:
TEAMin puheenjohtaja Heli Puura, 050 525 2673