Helsingin JakeluExpertin luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen ehdolleasettelukokous

Aika: 27.11.2022 klo 15:00

Kutsu

Helsingin JakeluExpertin luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen ehdolleasettelukokous pidetään Kirjan talolla 3. krs kerhohuone 27.11.2022 klo 15.00 (työhuonekunnan syyskokouksen yhteydessä) Kirjatyöntekijäinkatu 10 B 00170 Helsinki.

Tehtäviin voi asettua ehdolle henkilö, joka työskentelee jakajana Helsingin JakeluExpertissä pääkaupunkiseudulla ja on Teollisuusliiton/Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen jäsen. Ehdolle voi asettua itse. Voi myös ehdottaa toista henkilöä, jolloin ehdotetun on annettava suostumuksensa. Mikäli ehdokkaita on enemmän kuin yksi, pidetään kuluvan vuoden lopulla vaalit erillisessä kokouksessa.

tiedustelut Juha Koskinen 050 4408293

Helsingissä 11.11.2022 Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys/HKY:n Sanomalehdenjakajain työhuonekunta toimikunta


Invitation

Nomination meeting of a deliverers´shop steward and deputy shop steward in Helsingin JakeluExpert capital regio will be held at Kirja House November 27.11.2022, in club hall, 3 rd floor, Kirjatyöntekijäinkatu 10 B 00170 Helsinki at 3 PM (at the same time there is also delivers´annual meeting).

A candidate must work as a deliverer at Helsingin JakeluExpert at capital regio and a candidate must be a member of the Union and its branch (Teollisuusliitto/Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys). If there will be more than one candidate an election will be held in extra meeting at the end of the year.

Info: Juha Koskinen 050 4408293

Helsinki 11.11.2022 Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys/Newspaper delivers´subdivision in HKY committee