Posti Palvelut Oy:n jakajien varaluottamusmiehen ehdolleasettelukokous

Aika: 4.12.2022 klo 16:15

Kutsu

Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen Sanomalehdenjakajain työhuonekunnan varaluottamusmiehen ehdolleasettelukokoukseen

Posti Palvelut Oy:n Uudenmaan alueen varhaisjakajien varaluottamusmiehen ehdolleasettelukokous pidetään Kirjan talolla Kirjatyöntekijäinkatu 10 B 00170 Helsinki 4.12.2022 noin kello 16.15 heti jakajien luottamushenkilövaalien jälkeen 3 kerros kerhosali.

Ehdolle tehtävään voi asettua itse. Voi myös ehdottaa toista henkilöä, jolloin ehdotetun on annettava suostumuksensa.

Varaluottamusmiehen toimikausi on 2023 - 2024.

Varaluottamusmiehen on oltava alueella työskentelevä ammattiosaston jakajajäsen Teollisuusliitto/Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys. Mikäli ehdokkaita tulee enemmän kuin yksi, pidetään joulukuussa erillisessä kokouksessa vaalit.

tiedustelut Juha Koskinen 050 4408293

Helsingissä 16.11.2022 Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys/HKY:n Sanomalehdenjakajain työhuonekunta, toimikunta

 

Invitation

Nomination meeting of newspaper deliverers´deputy shop steward in Posti Palvelut Oy Uusimaa regio will be held at Kirja House December 4 th 2022, in club hall, 3 rd floor, Kirjatyöntekijäinkatu 10 B 00170 Helsinki at about 4.15 P.M (16.15) just after shop steward election meeting at Kirja House.

Deputy shop steward will be elected for years 2023 - 2024. You can present yourself as a candidate. You can also present another person,and in that case, that person presented has to give his/her consent.

A debuty shop steward must be a person who is working at the area in question and as a early delivery worker he/she must be a member of the Union and its branch (Teollisuusliitto/Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys). If there will be more than one candidate an election will be held in another meeting at December.

Info about this Juha Koskinen 050 4408293

Helsinki 16.11.2022 Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys/Newspaper deliverers´subdivision in HKY, committee