Liittokokouksen valiokunnat

22.5.2023

Liittokokoukseen on perustettu hallituksen esityksen mukaiset valiokunnat. Valiokunnat ja niiden puheenjohtajat ovat seuraavat:

  • Järjestävä valiokunta eli kokouksen puheenjohtajat ja sihteerit, puheenjohtaja Sami Ryynänen
  • Menettelytapavaliokunta, puheenjohtaja Arto Liikanen
  • Sääntövaliokunta, puheenjohtaja Jouni Jussinniemi
  • Työmarkkinat-valiokunta, puheenjohtaja Miia Soininen
  • Järjestöllinen vahvuus -valiokunta, puheenjohtaja Miikka Leponiemi
  • Yhteiskuntavaikuttaminen -valiokunta, puheenjohtaja Tuija Pircklén
  • Mahdollistajat-valiokunta, puheenjohtaja Virva-Mari Rask (Valiokunta sisältää koulutuksen, talouden, henkilöstöhallinnon, viestinnän ja ICT:n.)

Valiokuntien tehtävät

Valiokuntien työn lähtökohtana on liiton hallituksen esitys liiton strategiaksi.
Strategia on käytännönläheinen, realistinen, tavoitteellinen pitkän tähtäimen suunnitelma koko liitolle.
Strategiaesitys pohjautuu ammattiosastojen esityksiin, jotka kertovat, mitkä asiat ovat jäsenille tärkeitä.
Strategiassa nostetaan esille tärkeät valinnat ja linjaukset. Strategia ei peity pienten yksityiskohtien alle.
Silti valiokuntatyöskentelyssä käsitellään keskusteluissa esiin nousevat ammattiosastojen tekemät esitykset ja kokousedustajien puheenvuoroissaan antamat evästykset ja ehdotukset valiokunnille.

HKY:n kokousedustajista valittiin Sääntövaliokuntaan Pasi Raunio ja Mahdollistajat-valiokuntaan Memmu Tammiluoma.