Media- ja painoalan työntekijät

Media- ja painoalan työntekijöiden sopimuskumppani on Medialiitto ry.

Sopimusta noudatetaan Medialiiton jäsenyritysten palveluksessa oleviin työntekijöihin ja huoltomiehiin. Sopimusala on määritelty työehtosopimuksen luvussa 1.

Sopimus on yleissitova, eli sitä täytyy noudattaa kaikissa graafisen alan yrityksissä Suomessa. Graafiseen alaan kuuluu kirjojen, lehtien ja muiden painotuotteiden valmistus ja kustantaminen. Alalla työskentelee noin 6 100 Teollisuusliiton jäsentä.

Työehtosopimus 2018-2021 (pdf)

Sopimus on voimassa 31.1.2021 saakka.

Neuvottelutulos

Kirjatyöntekijöitä koskevissa työehtosopimusneuvotteluissa neuvottelutulokseen päästiin 13.11. TEAMin hallitus hyväksyi neuvottelutuloksen 17.11. Työnantajia edustavan Medialiiton hallitus hyväksyi sen 30.11.

Ohessa neuvottelutuloksen allekirjoituspöytäkirja liitteineen.

Uusi työehtosopimus tulee voimaan 1.2.2018 alkaen. Kevään aikana tullaan järjestämään luottamusmiehille alueellisia koulutustilaisuuksia. Ajankohdista ja paikoista tiedotamme myöhemmin. Ammattiosastoja kannustetaan aktiivisesti järjestämään yhteiskoulutustilaisuuksia. Työehtosihteeri Riitta Koskinen on käytettävissä kouluttajana.

Lisätietoja neuvottelutuloksesta neuvottelupäällikkö Toni Laiholta 050 303 9272 ja työehtosihteeri Riitta Koskiselta 044 530 5532.